logo
تاریخ : پنجشنبه 1 آذر 1397
کد 32

آنچه در روز دوم همایش ملی صنعت و دانشگاه شاهد خواهیم بود

آنچه در روز دوم همایش ملی صنعت و دانشگاه شاهد خواهیم بود

آنچه در روز دوم همایش ملی صنعت و دانشگاه شاهد خواهیم بود
کارآفرین برتر کشور سخنران کلیدی بخش صنعت در روز دوم همایش
مسعود صرامی کارآفرین برتر کشور سخنران کلیدی بخش صنعت در  روز دوم همایش ملی صنعت و دانشگاه خواهد بود.
مسعود صرامی با بیش از چهار دهه فعالیت در حوزه صنعت یکی از چهره های نام آشنای کشور در این حوزه است.
حضور صرامی در این همایش نشان دهنده اهمیت همایش تعامل صنعت و دانشگاه و‌لزوم برقراری ارتباط موثر بین این دو‌ حوزه است.