logo
تاریخ : پنجشنبه 1 آذر 1397
کد 28

رسیدن به توسعه پایدار نیازمند  توجه ویژه است 

رسیدن به توسعه پایدار نیازمند  توجه ویژه است 

رسیدن به توسعه پایدار نیازمند  توجه ویژه است 
دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادت و کشاورزی ایران : اگه به توسعه پایدار توجه نشود نمی توانیم به قابلیت های صنعت و دانشگاه پی ببریم. 
 
علیرضا اشرف در اولین روز از ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه  با اشاره به مشکلات در صنعت افزود : هدف اصلی تعامل صنعت و دانشگاه این بود که ما به توسعه پایداردانش محور برسیم ، صنعت منتاژی نداشته باشیم و تولید فکر در کشور بر اساس نیاز ها داشته باشیم .حاصل این تفکر این بود  که افزایش سطح کیفیت تولید و ارائه خدمات در سطح منطقه و ملی به همراه داشته باشد. 
وی افزود : در کشور های پیشرفته ای که تولید فکر داخلی است و این تولید فکر  تبدیل به ابزار و صنعت شده  پایداری بسیار بالایی دارند و کیفیت را به راحتی در سطح بالایی نگه می دارند و در رقابت های بین المللی نیز این پایداری قابل مشاهده است. 
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم نگاه به توسعه پایدار افزود : اگه به توسعه پایدار توجه نشود نمی توانیم به قابلیت های صنعت و دانشگاه پی ببریم و  بدانیم که این دو حوزه چه کمکی می توانند به یکدیگر بکنند. 
علیرضا اشرف ضمن تاکید بر اینکه دانشگاه مرکز اصلی تربیت متخصص در کشور است افزود : تولید فکر و دانش و تزریق آن به صنعت کشور باعث بهره برداری صنعت از این دانش است. 
 
وی تصریح کرد : هر زمان که جامعه تولید و صنعت به این درک برسند که نیازمند توسعه دانش هستند و تحت فرایندی  این نیاز را به دانشگاه منتقل کنیم  تعامل میان صنعت و دانشگاه اتفاق می افتد .تا زمانی که صنعت و دانشگاه این نیاز را در خود احساس نکنند نمی توانند به تعامل مطلوب برسند. 
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران ادامه داد : بنگاه های اقتصادی با متغیر های موجود همواره متکی به یارانه و کمک های دولتی هستند و ما  در این شرایط در حال دنبال کردن تعامل صنعت و دانشگاه هستیم . 
اشرف ادامه داد : البته باید اذعان داشت در برخی از دانشگاه ها شاهد تولید فکر و علم خوب بوده ایم و در برخی صنایع تولید تکنولوژی کرده ایم ولی  این آمار در مقیاس کشور نسبت به نیاز مندیها  بسیار اندک است . 
وی در پایان برخی از مشکلات این حوزه را اینگونه دانست : عدم آگهی مدیران دستگاه های  اجرایی و صاحبان صنایع از توانمندی های دانشگاه ،افزایش فعالیت های جنبی در دانشگاه  و دور شدن از رسالت اصلی ، وارداتی بودن صنعت و علم ، فقدان نظارت و مقررات بر کیفیت خدمات و تولید در کنار فضای رقابتی ، کمبود قوانین حمایتی از محققان و تحقیقات آنها و در نهایت عدم توجه اقتصادی و عملیاتی به اکثر فعالیت های اقتصادی در کشور .