logo
تاریخ : پنجشنبه 1 آذر 1397
کد 29

چهل درصد از دانش آموختگان بی کار هستند 

چهل درصد از دانش آموختگان بی کار هستند 

چهل درصد از دانش آموختگان بی کار هستند 
ریئس اتاق بازرگانی اصفهان  رییس همایش در نخستین روز از ششمین همایش ملی ارتباط صنعت و دانشگاه از آمار بالای دانش آموختگان بی کار انتقاد کرد . 
عبد الوهاب سهل آبادی با ابراز نارضایتی از عدم حضور برخی از دانشگاهیان در این همایش افزود : چهل سال از انقلاب می گذرد و همه به دنبال این هستیم که ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد شود تا نه صنعت بی متخصص باشد و نه دانش آموخته بی کار بماند ، متاسفانه آمار نشان می دهد بیش از 40 درصد از دانش آموختگان جز بی کاران هستند. 
وی با اشاره به اینکه 30 سال است که بحث ارتبط صنعت و دانشگاه مطرح است افزود : در این سی سال تفاهم نامه های مختلفی نوشته شد و حاصل این تفاهم نامه ها این بود که جوان فوق لیسانس در آزمون شرکت ها برای استخدام آبدارچی ثبت نام کردند .وهمچنین 4 میلیون دانشجو در مراکز دانشگاهی آماده هستند تا جذب بازار کار شوند. 
ریئس اتاق بازرگانی اصفهان  با انتقاد از نبود حمایت تولید کنندگان و سرمایه گزاران از جوانان نخبه افزود :نبود حمایت از جوانان نخبه در زمینه سرمایه گذاری باعث شده که این جوانان طرح های خود را به کمپانی ها و دولت های خارجی ارائه دهند . 
سهل آبادی ضمن اشاره به جنگ اقتصادی که کشور با آن درگیر است افزود : در شرایط جنگ اقتصادی کشور 15 استان بدون استاندار شدند ، در بعضی از استان ها معاونین استاندار ها نیز باید بازنشسته شوند . 
وی با ابراز امیدواری از نتایج ششمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه گفت : امیدواریم این همایش با نتایج و خروجی مثبت همراه باشد . 
ریئس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان از حضور دکتر جاسبی در ششمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه قدردانی کرد.